Mijn favorieten

Wat te doen bij schade?


Schademelding

- Heeft u schade? Meld die dan zo snel mogelijk bij Ancora Adviesgroep.
- Gebruik voor het melden van schade ons schadeformulier. Klik hier voor het downloaden van schadeformulieren.
- U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren belt u met 071-4016545. Buiten kantooruren belt u met 06-22929270.
- Voor een snelle afwikkeling is het belangrijk dat u alle stukken meestuurt die op de schade betrekking hebben. Denk aan een eventueel proces verbaal, de originele rekeningen of aankoopnota's, offertes voor herstel et cetera.
- Geef de verzekeraar en/of haar vertegenwoordiger de volle medewerking om de beschadigde zaak te inspecteren voordat deze wordt gerepareerd.
 

Schade-expert

- Al naar gelang de inschatting van de schadegrootte zal Ancora Adviesgroep besluiten of er expertise moet worden uitgevoerd door een schade-expert.
- Bij zijn bezoek onderzoekt de expert de omstandigheden van het schadegeval, stelt vervolgens (indien mogelijk) het schadebedrag vast en vraagt uw akkoord voor het vastgestelde bedrag.
- De expert maakt vervolgens een rapport op of organiseert een vervolgonderzoek.
- Het door de expert vastgestelde schadebedrag is geen garantie dat dit bedrag ook daadwerkelijk zal worden uitgekeerd. Het is alleen een onafhankelijke vaststelling van de schadegrootte. Op basis van het opgemaakte expertiserapport stelt de verzekeraar vast of de schade onder de dekking van de polisvoorwaarden valt en voor welk bedrag.
 

Oneens met de afwikkeling

Als u het niet eens bent met de afwikkeling van uw schadeclaim, dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de directie Ancora Adviesgroep. Mocht hier geen bevredigende oplossing uitkomen, dan kunt u terecht bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen: https://www.kifid.nl.