Mijn favorieten

Klachtenprocedure

Een goede relatie met u als klant vinden wij belangrijk. Wij willen graag dat u tevreden bent over de dienstverlening van Ancora Adviesgroep.

Toch kan het gebeuren dat zaken anders lopen dan gewenst. Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan hopen wij dat u dat zo snel mogelijk kenbaar wilt maken, zodat wij daar ook snel op kunnen reageren.

Hebt u een klacht over Ancora Adviesgroep of over de dienstverlening? Dan raden wij u aan het volgende te doen.

Stap 1: Melding bij uw adviseur

Meld uw klacht in eerste instantie bij uw adviseur. Deze zoekt, als het nodig is in overleg met een collega, naar een passende oplossing.

Stap 2: Klachtenprocedure Ancora Adviesgroep 

Heeft het overleg met uw adviseur en/of de direct betrokkenen geen bevredigend resultaat opgeleverd? Dan kunt u een formele klacht indienen bij de directie van Ancora Adviesgroep.

U kunt een brief sturen aan:
Ancora Adviesgroep 
t.a.v. de directie 
Postbus 230 
2220 AE KATWIJK

U kunt ons ook mailen via mailbox@ancora.nl. Uw bericht komt dan rechtstreeks bij de directie terecht.

Geef in uw melding aan:
- Wat uw klacht is.
- Wat het resultaat is van uw contact met uw adviseur (stap 1).
- Wat u zelf voorstelt als oplossing van uw klacht.

Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats en contract-/polisnummer te vermelden. U ontvangt zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie. 

Stap 3: Ombudsman Financiële Dienstverlening

Als ook uw formele klacht over uw financiële product of dienstverlening van Ancora Adviesgroep niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman Financiële Dienstverlening. Dit moet u doen binnen drie maanden nadat u u een definitieve reactie van Ancora Adviesgroep hebt gekregen. De Ombudsman maakt deel uit van het KiFiD en bemiddelt tussen partijen. 

Het adres van de Ombudsman is:

KiFiD
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG 

Aan het indienen van een klacht bij het KiFiD zijn kosten verbonden.

Indien het geschil niet door bemiddeling van de Ombudsman tot een bevredigende oplossing is gebracht, is het in het algemeen mogelijk om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het KiFiD. Dit moet dit doen binnen drie maanden nadat u het oordeel van de Ombudsman hebt vernomen. In principe is de uitspraak van de Geschillencommissie bindend voor beide partijen. Meer informatie is te vinden op www.kifid.nl.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 

Hebt u een formele klacht over uw zorgverzekeringsproduct, die door Ancora Adviesgroep niet naar tevredenheid is opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen of de Ombudsman Zorgverzekeringen van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Dit moet u doen binnen één jaar (Ombudsman) of binnen twee jaar (Geschillencommissie), nadat u een definitieve reactie van Ancora Adviesgroep hebt gekregen. Het adres van de Geschillencommissie en de Ombudsman is:

SKGZ
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 
Postbus 291
3700 AG ZEIST 
Telefoon: 030-6988360

Stap 4: De rechter

Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of vindt u de behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.