Mijn favorieten

Klachtenprocedure - Makelaardij

Een goede relatie met u als klant vinden wij belangrijk. Wij willen graag dat u tevreden bent over de dienstverlening van Ancora Adviesgroep.

Toch kan het gebeuren dat zaken anders lopen dan gewenst. Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan hopen wij dat u dat zo snel mogelijk kenbaar wilt maken, zodat wij daar ook snel op kunnen reageren.

Hebt u een klacht over Ancora Adviesgroep of over de dienstverlening? Dan raden wij u aan het volgende te doen.

Stap 1: Melding bij uw makelaar

Meld uw klacht in eerste instantie bij uw adviseur. Deze zoekt, als het nodig is in overleg met een collega, naar een passende oplossing.

Stap 2: Klachtenprocedure Ancora Adviesgroep 

Heeft het overleg met uw adviseur en/of de direct betrokkenen geen bevredigend resultaat opgeleverd? Dan kunt u een formele klacht indienen bij de directie van Ancora Adviesgroep.

U kunt een brief sturen aan:
Ancora Adviesgroep 
t.a.v. de directie 
Postbus 230 
2220 AE KATWIJK

U kunt ons ook mailen via mailbox@ancora.nl. Uw bericht komt dan rechtstreeks bij de directie terecht.

Geef in uw melding aan:
- Wat uw klacht is.
- Wat het resultaat is van uw contact met uw adviseur (stap 1).
- Wat u zelf voorstelt als oplossing van uw klacht.

Vergeet niet uw naam, adres en woonplaats te vermelden. U ontvangt zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie. 

Stap 3: Klachtenprocedure NVM

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de makelaar, dan kunt u de klacht doorsturen naar de NVM. Ook kunt u eerst telefonisch contact opnemen met Consumentenvoorlichting over de te nemen vervolgstap. Voegt u bij het doorsturen van uw klacht ook kopieën van alle correspondentie, bewijzen en andere relevante stukken toe. Vergeet niet uw eigen gegevens te vermelden zoals uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Consumentenvoorlichting zal uw klacht in behandeling nemen en kan u informeren over de mogelijkheden om uw klacht ter beoordeling voor te leggen.
 
Consumentenvoorlichting NVM heeft het recht om te proberen partijen tot elkaar te brengen om zo alsnog een oplossing te bereiken. Daarbij is het mogelijk dat Consumentenvoorlichting de correspondentie doorstuurt naar de betrokken makelaar. Consumentenvoorlichting kan u informeren, maar kan niet oordelen.
 
Binnen de NVM zijn er twee procedures mogelijk. Is er sprake van een betalingsgeschil tussen u en uw NVM-makelaar dan kan dit voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Makelaardij. De geschillencommissie spreekt een bindend advies uit. Meer informatie over de Geschillencommissie Makelaardij is te vinden op www.degeschillencommissie.nl. Via deze website is het mogelijk het geschil online aan te melden en uitspraken te raadplegen.
Gaat uw klacht over de handelwijze van een NVM-lid of NVM-makelaar dan kan dit tuchtrechtelijk worden beoordeeld door de Raad van Toezicht NVM. Uitspraken van Raden van Toezicht en Centrale raad van Toezicht NVM zijn te raadplegen in het jurisprudentieregister: www.nvmtuchtrechtspraak.nl.
Aan de verschillende vormen van klachtenbeslechting kunnen kosten verbonden zijn.
 
Correspondentie kunt u richten aan:
Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM
Afdeling Consumentenvoorlichting
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
e-mail: cv@nvm.nl

U kunt ook telefonisch contact zoeken met NVM: 030- 60 85 189 (elke werkdag tussen 9.00 en 11.30 uur).

Stap 4: De rechter

Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of vindt u de behandeling of de uitkomst hiervan niet bevredigend? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.