Mijn favorieten

Erfrecht

Erfrecht
Wij ervaren dagelijks dat veel mensen hun erfenis niet goed geregeld hebben. We zien dat mensen het belangrijk vinden, maar het steeds voor zich uitschuiven. We zien een enorme complexiteit voor de ‘gewone’ mensen waarbij het onduidelijk is ‘Hoe’ zaken geregeld moeten worden en ‘Wat’ er geregeld moet worden.
Wij vragen ons af waarom dit gebeurt? En waarom mensen drempels ervaren om dit goed te organiseren. Want we zijn er allemaal over eens dat nabestaande niet voor vervelende verrassingen moeten komen staan. Of onnodig veel erfbelasting of maximale eigen bijdrage in de zorg moeten betalen.
 
Ancora Adviesgroep heeft de kennis en ervaring in het informeren over en het organiseren van uw erfenis. Wij zijn deskundig in testamenten, levenstestamenten en vermogensoverdracht. Wij kijken naar een passende en persoonlijke oplossing voor u. Onze adviseur, Ricardo Guijt is jurist en fiscalist en   staat voor u klaar om u hierover vrijblijvend te informeren en u te begeleiden in uw erfrechtplanning. Niet alleen nu maar ook in de toekomst.  
 
Wat is erfrecht?
Wanneer u komt te overlijden laat u bezittingen of schulden na. Het erfrecht regelt de overgang van uw bezittingen of schulden naar uw erfgenamen. Als u geen testament heeft, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn en wat zij verkrijgen. Dit is het wettelijk erfrecht.
 
Waarom een testament?
Met een testament bepaalt u zelf hoe uw nalatenschap afgehandeld wordt. Hiermee voorkomt u onvoorziene kosten of vervelende situaties voor uw nabestaanden. Hiermee kunt u onder andere vastleggen:

 • wie uw erfgenamen zijn
 • wat u ze wil nalaten
 • wie de zorg voor uw minderjarige kinderen op zich neemt
 • dat u geen onnodig hoge erfbelasting betaald
 • dat u geen onnodig hoge eigen bijdrage zorg betaald
 • wie uw testamentair executeur is
 • wat uw wensen zijn voor de uitvaart
 • wat uw overige wensen zijn

  
Waarom een levenstestament?
Een levenstestament gaat over de zaken die u wilt regelen voordat een overlijden plaatsvindt. In een levenstestament kunt u zelf wensen en regelingen die voor u belangrijk zijn vastleggen. Deze regelingen gaan in als u tijdelijk of langdurig niet in staat bent om zelf uw belangen te behartigen. U kunt hierbij denken aan het organiseren van:

 • administratieve zaken
 • zakelijke belangen
 • persoonlijke belangen
 • medische wensen

 
Waarom schenken?
Er zijn een aantal redenen om uw vermogen over te dragen / te schenken. Door te schenken verlaagt u namelijk uw vermogen. Zo kunt u geld schenken door het geld over te maken op de rekening van een ander. De wet stelt namelijk geen eisen aan het schenken van geld. Aan een ‘schenking op papier’ worden wel eisen gesteld. Als u afspraken maakt over de schenking, is het bijvoorbeeld belangrijk de schenking door een notaris vast te laten leggen.
 
Mocht u toch nog twijfelen of u iets moet doen? Wij hebben voor u 6 redenen om uw erfenis niet te regelen!

 • u komt voorlopig niet te overlijden
 • u gaat er vanuit dat alles voor u goed in de wet is geregeld
 • uw familie betaalt graag belasting
 • uw kinderen gaan nooit scheiden
 • u gaat nooit gebruik maken van (ouderen) zorg
 • u maakt al uw geld op, dan hoeft er niets verdeeld te worden